พื้นที่ดาวน์โหลด

ส่วนดาวน์โหลด->nTNC-Module->nTNC Firmware V0.3 [ ค้นหา ]

nTNC Firmware V0.3
ชื่อ nTNC Firmware V0.3
รายละเอียด -เพิ่มตั้งค่า Baudrate 2400-115200bps
-เพิ่มตั้งค่า ดิจิดีเลย์ เลือกสุ่มได้ที่ 0,1,2.5,5,10 วินาที
-เพิ่มตั้งค่า ดีเลย์รอ SQL หรือ TXDELAY

การตั้งค่า Baudrate
ใช้คำสั่ง CBAUD <xxxx> เช่น CBAUD 9600
โดยค่าความเร็วสามารถตั้งได้ดังนี้ 2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,76800,115200
หมายเหตุ. สำหรับท่านที่ใช้เป็นไอเก็ทควรตั้งให้เป็น CBAUD 115200 ซึ่งจะปรับไปใช้ความเร็ว 115.2Kbps จะทำให้ไอเก็ตท่านส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ส่วนโหมดแทร็กเกอร์ปรับใช้ตามความเร็วของ GPS ทั้งนี้เมื่อปรับแล้วควรปรับใช้ความเร็วตัวโปรแกรมควบคุมตามด้วยและควรจดบันทึกไว้ว่าใช้ความเร็วเท่าใด(กันลืม)

การตั้งค่าดิจิดีเลย์
ใช้คำสั่ง DIGIDELAY <x> เช่น DIGIDELAY 0 โดยมีตัวเลือก 0-4 ดังนี้
0 คือ ไม่ต้องหน่วงเวลา ทวนสัญญาณทันที เหมาะกับดิจิที่อยู่โดด ๆ รับสัญญาณจากดิจิสถานีอื่นไม่ได้
1 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-1 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ
2 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-2.5 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ เป็นค่า Default
3 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-5 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ
4 คือ สุ่มเวลาหน่วง 0-10 วินาที ก่อนส่งออกอากาศ

การตั้งค่า TXDELAY
ใช้คำสั่ง TXDELAY <xx> เช่น TXDELAY 80
ค่าพารามิเตอร์ <xx> คือจำนวนไบต์ของการส่งส่วนหัวเพื่อหน่วงเวลาเครื่องรับรอเปิด SQL ก่อนส่งข้อมูล
คำนวณเวลาได้จาก 1Byte=8Bit ความเร็วโปรโตคอล APRS คือ 1200bit/sec
ดังนั้น ถ้า TXDELAY=80 จะได้ 80Byte x 8Bit=640Bit และ (640Bit x 1000mS)/1200=533.33mSec
หมายเหตุ.. จากการใช้งานจริง ควรตั้งค่าระหว่าง 60-120 เพื่อไม่ยาวเกินไปและสั้นเกินไป
ส่งโดย HS5TQA
ขนาด 42.57 Kb
โหวต โหวต: 0 - ประมาณ:
ภาพตัวอย่าง -
URL ตัวอย่าง -
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์ดาวน์โหลด ให้คะแนน
แนะนำติชม

สถิติ
นั้นมี 62 ไฟล์บนฐานข้อมูล
ดาวน์โหลดเยอะที่สุด: APRS Protocol Ref. V1.0
ดูเยอะที่สุด: nTNC Firmware V0.5
คะแนนเยอะที่สุด: nTNC Firmware V0.7 (NewUpdate)

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่กำลังอยู่ในพื้นที่ดาวน์โหลด: 13 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 13 แขก และ 0 สมาชิกที่ไมออกนาม)
สมาชิกคือ:


 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.