ให้คะแนน

ส่วนดาวน์โหลด->Manual->APRS Protocol Ref. V1.0->ให้คะแนนไฟล์ [ ค้นหา ]

ไฟล์: APRS Protocol Ref. V1.0
ให้คะแนนไฟล์นี้ (คะแนนมากสุด: 5) 1 2 3 4 5

สถิติ
นั้นมี 62 ไฟล์บนฐานข้อมูล
ดาวน์โหลดเยอะที่สุด: APRS Protocol Ref. V1.0
ดูเยอะที่สุด: nTNC Firmware V0.5
คะแนนเยอะที่สุด: nTNC Firmware V0.7 (NewUpdate)

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่กำลังอยู่ในพื้นที่ดาวน์โหลด: 1 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 1 แขก และ 0 สมาชิกที่ไมออกนาม)
สมาชิกคือ:


 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.