KNOWLEDGE / เนื้อหาสาระความรู้

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ตัว wx ใน aprs.fi คืออะไรครับ

[2] การสั่งปิดและเปิดไฟ USB ของ TL-MR3020

[3] ซ่อมหรืออับเฟิร์มแวร์ให้ TL-MR3020 ผ่านบูทโหลดเดอร์

[4] การอับเดทเฟิร์มแวร์ APRSTH ให้ TPLINK-MR3020 โดยผ่านคำสั่ง

[5] การติดตั้งเฟิร์มแวร์ APRSTH บนเร้าเตอร์ TP-Link MR3020

[6] การขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่นในระบบ APRS

[7] แก้ไขไอพีของราสเบอร์รี่พาย

[8] การทำ IGate บนเครื่อง Dream Box (APRX)

[9] ขั้นตอนการอับเกรดหรือติดตั้งเฟิร์มแวร์ใหม่ให้ nTNC-Module

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version