APRS (Automatic Packet Report System) > แจ้งเกิดใหม่/ปรับปรุง/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง

สถานี WX/IGATE/DIGI จ.อุตรดิตถ์

(1/2) > >>

HS5TQA:
เดิมในโครงการติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศที่อุตรดิตถ์นั้น ได้ทำการทดสอบระบบ APRS ไว้ที่บ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ ในช่วงแรก เนื่องด้วยผลการทดสอบนั้น ด้วยคลื่น  VHF ส่งสัญญาณไปได้ไกลเกินไปและความเร็วในการสื่อสารข้อมูลนั้นช้าเกินไป(1200bps)
และด้วยตัวสถานีตรวจวัดอากาศที่จะถูกติดตั้งในจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้น จะมีการส่งข้อมูลทุก 5นาที ซึ่งจะส่งผลให้ความถี่หนาแน่นมากจนเกินไป

ดังนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นคลื่น UHF 9600GFSK และได้กำหนดให้ใช้ย่าน VHF 145.525Mhz APRS 1200bps ในบางพื้นที่เท่านั้น เพื่อใช้บริการเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นโดยมีข้อมูลสถานีและผลการทดสอบการใช้งานดังต่อไปนี้

ID:530303-2
สถานที่ตั้ง:บ้านห้วยสีเสียด ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
บริการ APRS: WX 5Min/IGate/Digi
สายอากาศ: V2 4ชั้น
สายนำสัญญาณ: RG58 ยาว 8เมตร
ความสูง: สูงจากพื้นดิน 6เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 250เมตร
กำลังส่ง: 5W
TNC: nTNC
APRS Link: http://aprs.fi/#!call=a%2F530303-2
Weather Link: http://www.weatherwatch.in.th/index.php?pid=28&map=53&select=1&station=530303-002

ID:530405-2
สถานที่ตั้ง:บ้านต้นขนุน ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
บริการ APRS: WX 5Min/IGate/Digi
สายอากาศ: Diamon X50
สายนำสัญญาณ: RG58 ยาว 5เมตร
ความสูง: สูงจากพื้นดิน 7เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 419เมตร
กำลังส่ง: 5W
TNC: nTNC
APRS Link: http://aprs.fi/#!call=a%2F530405-2
Weather Link: http://www.weatherwatch.in.th/index.php?pid=28&map=53&select=1&station=530405-002

ID:530802-5
สถานที่ตั้ง: สถานีรีพีทเตอร์ HS5AU อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
บริการ APRS: WX 5Min/IGate/Digi
สายอากาศ: Diamon X50
สายนำสัญญาณ: RG58 ยาว 5เมตร
ความสูง: สูงจากพื้นดิน7เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 700เมตร
กำลังส่ง: 1W
วิทยุ: UV-3R
TNC: nTNC
APRS Link: http://aprs.fi/#!call=a%2F530802-5
Weather Link: http://www.weatherwatch.in.th/index.php?pid=28&map=53&select=1&station=530802-5
ภายในเครื่องมี ตัววิทยุ+nTNC
HS5TQA:
ผลการทดสอบใช้งานเบื้องต้น

เดินทางจาก บ้านต้นขนุน-บ้านห้วยสีเสียด


เดินทางจาก ตลาดน้ำปาด-อบต.ท่าแฝก


เดินทางจาก น้ำปาด-ฟากท่า


เดินทางจาก อบต.ท่าแฝก-อบต.บ้านฝาย


ทั้งหมด

HS5TQA:
ผลการทดสอบใช้งานเบื้องต้น(เพิ่มเติม)

เดินทางจากบ้านโคก->น้ำไผ่
เส้นทางนี้ แวะตลาดไทยลาวบ้านพร้าว วิ่งลงมานาขุม ผ่านห้วยมุ่น เลาะตามไหล่คดเคี้ยวเขามาน้ำไผ่ ในขณะนี้เส้นทางกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุง มีรถกระบะวิ่งจำนวนมากวิ่งเร็วขนส่งสับปะรด มีเศรษฐกิจที่สำคัญคือ สับปะรดห้วยมุ่น และมะขามหวาน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็มีน้ำตกภูสอยดาว และยอดเขาสูงภูสอยดาว


แสดงการทำงานเป็นดิจิพีทเตอร์ของสถานี 530303-2
จากสถานีรถยนต์ HS5TQA-10 ส่งสัญญาณข้อมูลไปถึงสถานี 530303-2 แล้วทวนสัญญาณต่อไปให้สถานี 530405-2 ส่งเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ GPRS


แสดงการทำงานเป็นดิจิพีทเตอร์ของสถานี 530405-2
จากสถานีรถยนต์ HS5TQA-10 ส่งสัญญาณข้อมูลไปถึงสถานี 530405-2 แล้วทวนสัญญาณต่อไปให้สถานี 530303-2 ส่งเข้าอินเทอร์เน็ตด้วยเครือข่ายโทรศัพท์ GPRS


สรุปผลการทดสอบ
ทางฝั่งตะวันออกของอุตรดิตถ์ เส้นทางตอนเหนือสามารถให้บริการถึง อ.ฟากท่า และเส้นทางตอนใต้สามารถให้บริการได้ถึงบ้านโคก และทั้งสองสถานีสามารถทำงานเป็น ดิจิพีทเตอร์ และไอเกทได้ในเวลาเดียวกัน และคงความสามารถส่งเสริมแบ็คอับลิงค์อินเตอร์เน็ตซึ่งกันและกันได้

HS5TQA:
ผลการทดสอบใช้งานเบื้องต้น(เพิ่มเติม)

วันนี้ได้เดินทางขึ้นไปยอดดอยติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณใต้เสาสถานีรีพีทเตอร์ของ HS5AU การดำเนินงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์คงมีปัญหาการส่งข้อมูลตรวจอากาศออกสู่อากาศด้วยคลื่นวิทยุ แต่สถานีคงสามารถทำงานในด้านการตรวจวัดอากาศ ไอเกท และดิจิพีทเตอร์ได้ ซึ่งได้ผลการใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

เดินทางจากสถานีกลับบ้านพักที่หาดกรวด
เดินทางด้วยรถ HS5TQA-10 กำหนดใช้พาธ TRACE2-2 (พบว่าดิจิของ HS5FAI-3 จะไม่ทวน) และปิดสถานีไอเกทชั่วคราวที่ HS5TQA-2 เพื่อดูผลการใช้งานผ่านสถานี 530802-5 โดยตรงทั้งการทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เน็ตเก็ตเวย์และทวนสัญญาณดิจิตอล


ควันหลงจากทางทิศเหนือ รับสัญญาณได้และทำหน้าที่เป็นไอเกท


สัญญาณทางไกลผ่านดิจิลำปาง
ถ้าสถานีแถวลำปางใช้พาธมากกว่า 2ลำดับขึ้นไปเช่น WIDE1-1,WIDE2-1 หรือ WIDE2-2 เป็นต้น สถานีที่ 530802-5 จะทวนต่อทำให้สถานีวิทยุในเขตอุตรดิตถ์รับข้อมูลเพื่อนสมาชิกที่อยู่ลำปางได้โดยไม่ต้องเข้าอินเทอร์เน็ตมาดู


ควันหลงจากทางทิศใต้ รับสัญญาณได้และทำหน้าที่เป็นดิจิพีทเตอร์ส่งต่อให้ HS5FAI-3


สัญญาณทางไกลดิจิกำแพงเพชร รับสัญญาณได้และทำหน้าที่เป็นไอเกท


ดิจิพีทเตอร์ยิงยาว นครสวรรค์-อุตรดิตถ์(เขื่อนสิริกิต์)
กรณีนี้ จะทำให้สถานีที่สามารถแสดงผลได้ ตั้งแต่นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จนถึงเขื่อนสิริกิต์ และที่อื่น ๆ ที่รับสัญญาณจากสถานีดิจิทั้ง 4 สถานีได้ จะสามารถแสดงระบุตำแหน่งและข้อมูลของสถานีดิจิของ HS6PPS-3 ได้โดยไม่ต้องผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ดิจิพีทเตอร์ยิงยาว นครสวรรค์->อุตรดิตถ์(224Km) รับสัญญาณได้และทำหน้าที่เป็นไอเกท(อากาศเปิดหรือเปล่า?)

HS5FXK:
ช่วงนี้ดูเหมือนว่า 530802-5  Comunication Fail ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version