APRS (Automatic Packet Report System) > KNOWLEDGE / เนื้อหาสาระความรู้

การขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่นในระบบ APRS

(1/2) > >>

HS5TQA:
เรื่อง การขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่นในระบบ APRS
จุดประสงค์ เพื่อกำกับดูแลการรบกวนและจัดสรรค์ความถี่ให้มีประสิทธิภาพ
     ในระบบ APRS นั้นเป็นระบบดิจิตอลในโหมดซิมเพล็กซ์ หรือระบบสื่อสารดิจิตอลความถี่เดียว มันจึงไม่เข้าข่ายตามจุดประสงค์การควบคุม อีกทั้งระบบ APRS มีใช้กันมานานและกำกับดูแลปัญหากันเองได้ดีอยู่แล้ว เป็นไปตามกลไกของระบบของผู้ใช้และผู้ให้บริการร่วมกันมา

ผู้ให้บริการได้แก่
สถานีไอเกท หรือ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ซึ่งเป็นสถานีที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากวิทยุส่งเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือในทางกลับกัน จึงเข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่นด้วย(คาดว่าจะประกาศแก้ไขยกเลิกทีหลัง)
สถานีดิจิรีพีทเตอร์ ซึ่งเป็นสถานีทวนสัญญาณดิจิตอลแบบซิมเพล็กซ์ หรือทวนข้อมูลเดิมในช่องความถี่เดิม จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น

ผู้ใช้บริการได้แก่
สถานีแทรกเกอร์ หรือสถานีติดระบบส่งจีพีเอสระบุตำแหน่งพิกัด ติดตั้งในรถ เรือ เครื่องบิน ฯลฯ เป็นการรับส่งข้อมูลจากวิทยุสู่วิทยุ จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น
สถานีบีค่อน หรือสถานีประจำที่แจ้งพิกัดต่าง ๆ เป็นการรับส่งข้อมูลจากวิทยุสู่วิทยุ จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น
สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ เป็นสถานีส่งข้อมูลตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นการรับส่งข้อมูลจากวิทยุสู่วิทยุ จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น
สถานีโทรมาตร หรือสถานีส่งข้อมูลดาต้าตรวจวัดต่าง ๆ(Telemetry) เป็นการรับส่งข้อมูลจากวิทยุสู่วิทยุ จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น
เครื่องมือแทรกเกอร์หรือมอนิเตอร์ ที่ทำงานบนสมาร์ทโฟนหรือบนคอมพิวเตอร์ ทำงานอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรงอยู่แล้ว จึงไม่เข้าข่ายตามประกาศต้องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น

สถานีไอเกทมีหลายลักษณะดังต่อไปนี้
สถานีไอเกทแบบประจำที่ หากอุปกรณ์สื่อสารและการตั้งสถานีถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ให้ดำเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตตั้งสถานีเชื่อมโยงโครงข่ายอื่น ได้ทันทีตามประกาศ หากไม่หรือเกรงว่าจะมีปัญหาภายหลัง ให้ดำเนินการปิดบีค่อนส่งพิกัดตำแหน่งที่โปรแกรมไอเกทไปก่อนซึ่งจะยังคงบริการได้ตามปกติเพียงแค่ไม่แสดงสถานีไอเกทบนแผนที่เท่านั้น จนกว่าจะมีประกาศใหม่ให้ยกเลิกการขอต่อไป
สถานีไอเกทแบบเคลื่อนที่ ด้วยการทำงานที่มักรับอย่างเดียวหรือส่งออกไม่ไกล เปิด ๆ ปิด ๆ จึงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตแต่อย่างใด

สรุปสั้น ๆ คือ สถานีไอเกทประจำที่ ที่มีข้อมูลสถานีถูกต้องทั้งเครื่องมือสื่อสารและการตั้งสถานีนั้น ให้ดำเนินการยื่นเอกสารตามแบบฟอร์ม AR-01 ไปยังสมาคมในจังหวัดท่านได้เลย ส่วนสถานีอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่ต้องดำเนินการอะไร ให้ใช้ไปตามปกติต่อไป

DPRNS:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

hbo197:
 :) :) :) :) :) :) :) :)

eschec891:
ขอบคุณครับ

ozz664:
ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน :-\

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version