DIGITAL RADIO / วิทยุระบบดิจิตอล > KNOWLEDGE / เนื้อหาสาระความรู้

PDRG: เปลี่ยนโปรโตคอล DCS ไปเป็น DExtra

(1/1)

HS5TQA:
     หมดไปหลายวันกับการปรับแก้เครื่อง PDRG ดีสตาร์เดิมใช้โปรโตคอล DCS เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เปลี่ยนเป็น DExtra แทน ส่งผลให้กินเน็ตน้อยลง 3เท่า ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านเรา ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ต้องเปลี่ยนมาใช้การเชื่อมต่อสื่อสารด้วย DExtra แทน
     การปรับเปลี่ยนไปใช้ DExtra ก็ยังคงความสามารถที่จะคุยกับระบบ DCS เดิมได้ และคุยข้ามไปยังกลุ่ม DCS001-U เดิมได้เช่นเดิม เพราะเราใช้เซิร์ฟเวอร์ XLX เป็นตัวกลางหรือเกตเวย์เชื่อมระหว่างโปรโตคอล DCS<->DExtra และมีลิงค์เชื่อมระหว่างเซิร์ฟเวอร์เรา XLX ไปยังเซิร์ฟเวอร์เยอรมัน DCS001 อีกทางหนึ่ง ด้วยโปรโตคอลสื่อสารแบบ DCS จะส่งเฮดเดอร์(ประกอบด้วยคอลซายน์และรีพีทเตอร์) พร้อมกับเฟรมเสียง+ข้อมูลทุก ๆ 100ไบต์ต่อเฟรม ส่วน DExtra จะส่งเฮดเดอร์ทุก ๆ 20เฟรมข้อมูล และเฟรมข้อมูลส่งออกไปทุก ๆ 27ไบต์ต่อเฟรมข้อมูล ดังนั้นจะเห็นว่า DExtra ส่งข้อมูลน้อยกว่าถึง 3เท่าโดยประมาณ
     จากตัวอย่างในภาพเรามี E24IKX-L เป็นตัวเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์(ต่างประเทศ) DCS001-U กลุ่มคนไทยเดิม และมีเครื่องเกตเวย์(PDRG) สองเครื่องทดสอบใช้โปรโตคอล DExtra ด้วย HS5TQA-C และโปรโตคอล DCS ด้วย HS7XRH-C ผลคือ เครื่องใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับเกตเวย์(PDRG) ทั้งสองตัวนี้สามารถคุยหากันได้หมด และยังสามารถคุยกับกลุ่มเดิมใน DCS001 ห้อง U  เดิมอีกด้วย ความแตกต่างคือเกตเวย์ HS5TQA-C นั้นกินเน็ตน้อยกว่า HS7XRH-C ถึง 3เท่าด้วยนั่นเอง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version