APRS (Automatic Packet Report System) > KNOWLEDGE / เนื้อหาสาระความรู้

การสั่งปิดและเปิดไฟ USB ของ TL-MR3020

(1/1)

HS5TQA:
การสั่งปิดและเปิดไฟ USB ของ TL-MR3020

สั่งปิดไฟ USB ใช้คำสั่ง

--- โค๊ด: ---echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value
--- End code ---

สั่งเปิดไฟ USB ใช้คำสั่ง

--- โค๊ด: ---echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
--- End code ---

เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้รีเซ็ตแอร์การ์ใหม่ด้วยการสั่งปิดและเปิด โดยการเขียนสคริปไว้ดังนี้

--- โค๊ด: ---#!/bin/sh
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value
sleep 10
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value
--- End code ---

HS5TQA:
การใช้งานในหน้าเว็บอินเตอร์เฟส (Lucy)
1.เข้าสู่เว็บด้วย http://192.168.1.1 หรือไอพีเร้าเตอร์ที่ท่านตั้งไว้
2.ไปยังเมนู System->Custom Commands แล้วคลิ๊กแท็บในหน้าเพจ Configure
3.คอลัมพ์ Description ในช่องว่างใส่ USB Close และใน Command ใส่ echo 0 > /sys/class/gpio/gpio8/value แล้วกดปุ่ม Add
4.คอลัมพ์ Description ในช่องว่างใส่ USB Open และใน Command ใส่ echo 1 > /sys/class/gpio/gpio8/value แล้วกดปุ่ม Save
5.คลิ๊กไปยังแท็บ Dashboard จะพบคำสั่ง ให้เรากด Run เพื่อสั่งให้ทำงานขึ้นมา เพียงเท่านี้ก็สามารถควบคุมไฟพอร์ต USB ได้ตามต้องการแบบง่ายๆ แล้ว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version