บล๊อก

บล๊อก
คะแนน หัวข้อ ผู้เขียน รายละเอียด เปลี่ยนแปลง
สถานี HS5TQA-3 HS5TQA สถานีบริการ APRS 145.525Mhz ให้บริการ ดิจิพีเตอร์และตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 19 พฤษจิกายน 2012
  

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ดู blog ส่วนนี้: 1 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 1 แขก และ 0 สมาชิกนิรนาม)
สมาชิกมี:


MKPBlog ©2003-2008 mkportal.it
 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.