พื้นที่ดาวน์โหลด

ส่วนดาวน์โหลด->nTNC-Module->nTNC Firmware V0.7 (NewUpdate) [ ค้นหา ]

nTNC Firmware V0.7 (NewUpdate)
ชื่อ nTNC Firmware V0.7 (NewUpdate)
รายละเอียด nTNC Firmware V0.7

MODE:Digi Repeater
-Bug Dest-SSID Loop repeat
-Change DEST-SSID to TRACEn-N

MODE: Tracker
-Change Can Usage TNC,Digi Mode
-Change LED Status ON When GPS Signal OK

MODE: TNC
-Add Output TNC2-Monitor in Tracker mode

MODE: All
-Edit Time Interval
-Add RF Module Control Freq,Squency,RF Power
-Add Dest-SSID Path
-Add Sattelites GPS in Telemetry (LOG)
-Change Header Telemetry Every 1Hr and Data 10Min
ส่งโดย HS5TQA
ขนาด 75.16 Kb
โหวต โหวต: 6 - ประมาณ: 2.67

ภาพตัวอย่าง -
URL ตัวอย่าง -
ไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์ดาวน์โหลด ให้คะแนน
แนะนำติชม

สถิติ
นั้นมี 70 ไฟล์บนฐานข้อมูล
ดาวน์โหลดเยอะที่สุด: APRS Protocol Ref. V1.0
ดูเยอะที่สุด: nTNC Firmware V0.5
คะแนนเยอะที่สุด: nTNC Firmware V0.7 (NewUpdate)

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่กำลังอยู่ในพื้นที่ดาวน์โหลด: 3 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 3 แขก และ 0 สมาชิกที่ไมออกนาม)
สมาชิกคือ:


 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.