ข่าวสาร

ข่าวสาร->บทความใหม่   
ระบบ APRS

Automatic Packet Reporting System (APRS)

APRS SYSTEM

      ระบบ APRS ถูกออกแบบไว้สำหรับกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นโดยอาศัยวัสดุอุปกรณ์ในโครงสร้างพื้นฐานเดิมนำมากลับใช้ใหม่ได้ จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่าก็ตาม ด้วยระบบสื่อสารที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น ระบบติดตามยานพาหนะ รายงานสภาพอากาศ การแจ้งเตือนภัยพิบัติ การแจ้งตำแหน่งพิกัดจีพีเอส เป็นต้น <อ่านต่อ>
โดย HS5TQA, อาทิตย์, 18 พฤษจิกายน 2012 06:49, แนะนำติชม(0), อ่านทั้งหมด
 


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.