ข่าวสาร

ข่าวสาร->ข่าวสารทั่วไป->สถานี IGate+WX จ.ศรีเกษ   
สถานี IGate+WX จ.ศรีเกษ

สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติพร้อมไอเกทจังหวัด ศรีสะเกษ 
ติดตั้งแล้วเสร็จในวันที่ 22/11/2555


ข้อมูลสถานีเบื้องต้น
-เสาสูง 2เมตร (ใช้สำหรับงานการเกษตร)
-ค่าที่ตรวจวัด อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมผัส ความกดอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน ปริมาณแสงดวงอาทิตย์ อุณภูมิในดิน ความชื้นในดิน
-ให้บริการไอเกท ดิจิและตรวจอากาศ ทำหน้าที่เป็นไอเกทและส่งข้อมูลตรวจวัดอากาศออกอากาศที่ความถี่ 145.525MHz ทุก 5นาที
-เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านเครือข่าย GPRS ของ AIS
-กำลังส่งออกอากาศ 1W(Low) สายอากาศ SURMEN Z-209A 2.15dBi

ลิงค์ข้อมูลตรวจวัด http://aws.nakhonthai.net/index.php?pid=27&station=NW0012
ลิงค์ข้อมูล APRS http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=11&call=a%2FNW0012
โดย HS5TQA, อังคาร, 20 พฤษจิกายน 2012 13:51, แนะนำติชม(0)
แนะนำติชม


MKPNews ©2003-2008 mkportal.it
 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.