บทความ

บทความ->APRS->nTNC COMMAND [ ค้นหา ]

nTNC COMMAND
หัวข้อ nTNC COMMAND
รายละเอียด nTNC-Module COMMAND CONFIGURATION
ส่งโดย HS5TQA

nTNC-Module COMMAND CONFIGURATION

 

1. COMMAND CONFIGURATION

1.1.   CONFIG

คำอธิบาย

เป็นคำสั่งเปิดและปิดการตั้งค่า

รูปแบบคำสั่ง

CONFIG=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

CONFIG=0 หรือ CONFIG=OFF   คำสั่งปิดการตั้งค่า
CONFIG=1 หรือ CONFIG=ON     คำสั่งเปิดการตั้งค่าจะทำให้การตั้งค่าอื่น ๆ ได้

1.2.  MYCALL

คำอธิบาย

คำสั่งตั้งค่าชื่อสถานีด้วยนามเรียกขาน

รูปแบบคำสั่ง

MYCALL=<CallSign><CR><LF>  หรือ MYCALL=<CallSign><-><SSID><CR><LF>

ตัวอย่าง

MYCALL=HS5TQA        คำสั่งการตั้งค่านามเรียกขานเพียงอย่างเดียว
MYCALL=HS5TQA-15    คำสั่งการตั้งค่านามเรียกขานพร้อมกับไอดีประเภทการใช้งาน    

1.3.  SSID

คำอธิบาย

คำสั่งตั้งค่าไอดีประเภทการใช้งาน มีค่า 0-15

รูปแบบคำสั่ง

SSID=<0-15><CR><LF>

ตัวอย่าง

SSID=0      คำสั่งตั้งค่าประเภทการใช้งาน
ลำดับประเภทการใช้งานมีดังนี้

-0 สถานีหลักหรือสถานีประจำที่ และใช้งานโหมดรับส่งข้อความ

-1 สถานีใช้งานทั่วไป เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ

-2 สถานีใช้งานทั่ว ไป เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ

-3 สถานีใช้งานทั่วไป เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ

-4 สถานีใช้งานทั่วไป เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ

-5 เครือข่ายอื่น ๆ เช่น D-Star,3G,Iphones,Blackberry,Android ฯลฯ

-6 สถานีดาวเทียม ไวไฟ

-7 วิทยุสื่อสารที่มี APRS ในตัวหรืออุปกรณ์วิทยุพกพา

-8 สถานีเรือชนิดต่าง ๆ หรือสำรองสถานีรถ

-9 สถานีรถชนิดต่าง ๆ เช่นในรถยนต์ รถจักรยานยนต์

-10 ใช้กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต IGate, Echolink, Winlink, AVRS, APRN ฯลฯ

-11 สถานีอากาศยานเช่น บอลลูน เครื่องบิน เครื่องร่อน กระสวยอวกาศ ฯลฯ

-12 ใช้กับ APRStt, DTMF, RFID, Devices ฯลฯ

-13 สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ WX

-14 สถานีรถบรรทุก รถทัวร์ รถขนาดใหญ่ เครื่องจักร ฯลฯ

-15 สถานีใช้งานทัว่ ไป เช่น WX, DigiPeater, Relay, IGate,Mobile ฯลฯ

1.4.  DSSID

คำอธิบาย

คำสั่งตั้งค่าพาธเส้นทางการทวนของดิจิรีพีทเตอร์ ใช้แทนการตั้งพาธปกติได้ทำให้ส่งสั้นลง

รูปแบบคำสั่ง

DSSID=<0-4><CR><LF>

ตัวอย่าง

DSSID=0    คำสั่งการตั้งค่าไม่ใช้พาธใด ๆ
DSSID=1    คำสั่งการตั้งพาธมีค่าเท่ากับ TRACE1-1

DSSID=2    คำสั่งการตั้งพาธมีค่าเท่ากับ TRACE2-2

DSSID=3    คำสั่งการตั้งพาธมีค่าเท่ากับ TRACE3-3

DSSID=4    คำสั่งการตั้งพาธมีค่าเท่ากับ TRACE4-4

1.5.  ITEM

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดใช้งานในโหมดไอเท็ม สามารถใส่ชื่อได้สูงสุด 8ตัวอักษร

รูปแบบคำสั่ง

ITEM=<abcdefgh><CR><LF>

ตัวอย่าง

ITEM=                เว้นว่างไว้หมายถึงการปิดใช้งานโหมดไอเท็ม
ITEM=BKK3293   คำสั่งกำหนดใช้งานไอเท็มจะแสดงชื่อ BKK3293 แทนนามเรียกขาน

1.6.  BEACON

คำอธิบาย

คำสั่งตั้งค่าช่วงเวลาส่งคำประกาศมีหน่วยเป็นนาที มักใช้ส่งตำแหน่งในโหมดดิจิหรือไอเกท

รูปแบบคำสั่ง

BEACON=<nn> ><CR><LF>

ตัวอย่าง

BEACON=0   คำสั่งปิดการส่งคำประกาศ
BEACON=10  คำสั่งกำหนดให้ส่งเบค่อนทุก ๆ 10นาที

1.7.  BTEXT

คำอธิบาย

คำสั่งตั้งค่าคำประกาศโดยต้องเป็นข้อความโปรโตคอล APRS จะส่งตามช่วงเวลา BEACON

รูปแบบคำสั่ง

BTEXT=<raw><CR><LF>

ตัวอย่าง

BTEXT=>Test Beacon   ตั้งค่าคำประกาศเป็นสเตตัสข้อความ Test Beacon
BTEXT=!1346.99N/10024.55E#  ตั้งค่าคำประกาศเป็นรูปแบบส่งพิกัดตำแหน่งจีพีเอส

1.8.  COMMENT

คำอธิบาย

ตั้งค่าคำอธิบายข้อความท้ายแพ็คเก็จระบุตำแหน่งในโหมดแทรกเกอร์ไม่เกิน 128ตัวอักษร

รูปแบบคำสั่ง

COMMENT=<text><CR><LF>

ตัวอย่าง

COMMENT=Test Comment   ตั้งค่าคำอธิบายข้อความ Test Comment
*ข้อความนี้ จะถูกแนบส่งไปทุก ๆ การส่งตำแหน่ง 8แพ็คเก็จ (ไม่ได้ส่งทุกครั้ง)

1.9.  PATH

คำอธิบาย

คำสั่งตั้งค่ากำหนดเส้นทางการทวนสัญญาณของดิจิรีพีทเตอร์หรือกำหนดผู้รับ ได้สูงสุด 7พาธ

รูปแบบคำสั่ง

PATH=<path1>,<path2>,<path3>,<path4>,<path5>,<path6>,<path7><CR><LF>

ตัวอย่าง

PATH=WIDE1-1   สถานีดิจิรีพีทเตอร์จะทวน 1ครั้ง
PATH=IGATE      สถานีดิจิรีพีทเตอร์จะไม่ทวนและสถานีไอเกทเท่านั้นที่จะรับได้
PATH=RFONLY   สถานีดิจิรีพีทเตอร์จะไม่ทวนและสถานีไอเกทจะไม่รับ

1.10.    DIGIDELAY

คำอธิบาย

ตั้งค่าช่วงเวลาสุ่มแล้วหน่วงเวลาก่อนการทวนสัญญาณดิจิตอล ป้องกันดิจิส่งพร้อมกันชนกัน

รูปแบบคำสั่ง

DIGIDELAY=<0-4><CR><LF>

ตัวอย่าง

DIGIDELAY=0    ไม่สุ่มเวลาและไม่หน่วงเวลา จะทวนส่งออกทันที
DIGIDELAY=1     สุ่มเวลา 0-1 วินาที แล้วหน่วงเวลาก่อนส่งออกไป

DIGIDELAY=2     สุ่มเวลา 1-2.5 วินาที แล้วหน่วงเวลาก่อนส่งออกไป

DIGIDELAY=3     สุ่มเวลา 1-5 วินาที แล้วหน่วงเวลาก่อนส่งออกไป

DIGIDELAY=4     สุ่มเวลา 1-10 วินาที แล้วหน่วงเวลาก่อนส่งออกไป

1.11.    DIGI

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดในโหมดดิจิรีพีทเตอร์

รูปแบบคำสั่ง

DIGI=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

DIGI=0 หรือ DIGI=OFF   คำสั่งปิดโหมดดิจิรีพีทเตอร์
DIGI=1 หรือ DIGI=ON     คำสั่งเปิดโหมดดิจิรีพีทเตอร์

1.12.    LOG

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดการส่งค่า Telemetry จะส่งค่า RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,GPS,Voltage

รูปแบบคำสั่ง

LOG=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

LOG=0 หรือ LOG=OFF   คำสั่งปิดการใช้งาน
LOG=1 หรือ LOG=ON     คำสั่งเปิดการใช้งาน

1.13.    TNC

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดในโหมดโมเด็ม TNC

รูปแบบคำสั่ง

TNC=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

TNC=0 หรือ TNC=OFF   คำสั่งปิดการใช้งาน
TNC=1 หรือ TNC=ON     คำสั่งเปิดการใช้งาน

1.14.    KISS

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดใน KISS MODE ถ้าปิดไว้จะเป็นการใช้งานโหมด TNC2-Monitor

รูปแบบคำสั่ง

KISS=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

KISS=0 หรือ KISS=OFF   คำสั่งปิด KISS เปิดใช้งาน TNC2-Monitor
KISS=1 หรือ KISS=ON     คำสั่งเปิด KISS ปิดโหมด TNC2-Monitor

1.15.    TRACKER

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดในโหมดส่งพิกัดจีพีเอส หรือแทรกเกอร์

รูปแบบคำสั่ง

TRACKER=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

TRACKER=0 หรือ TRACKER=OFF   คำสั่งปิดโหมดแทรกเกอร์
TRACKER=1 หรือ TRACKER=ON     คำสั่งเปิดโหมดแทรกเกอร์

1.16.    RTS

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดการใช้งานสัญญาณ RTS

รูปแบบคำสั่ง

RTS=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

RTS=0 หรือ RTS=OFF   คำสั่งปิดการใช้งาน
RTS=1 หรือ RTS=ON     คำสั่งเปิดการใช้งาน

1.17.    COMPRESS

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดใช้งานการบีบอัดข้อมูล ทำให้ข้อมูลสั้นลง ส่งเร็วขึ้น

รูปแบบคำสั่ง

COMPRESS=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

COMPRESS=0 หรือ COMPRESS=OFF   คำสั่งปิดโหมดดิจิรีพีทเตอร์
COMPRESS=1 หรือ COMPRESS=ON     คำสั่งเปิดโหมดดิจิรีพีทเตอร์

1.18.    ALTITUDE

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดส่งข้อมูลแสดงความสูงจากระดับน้ำทะเล

รูปแบบคำสั่ง

ALTITUDE=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

ALTITUDE=0 หรือ ALTITUDE=OFF   คำสั่งปิดการส่งค่าความสูง
ALTITUDE=1 หรือ ALTITUDE=ON     คำสั่งเปิดการส่งค่าความสูง

1.19.    GPSQUALITY

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดแสดงคุณภาพความแม่นยำจีพีเอส แสดงค่า HDOP และจำนวนดาวเทียม

รูปแบบคำสั่ง

GPSQUALITY=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

GPSQUALITY=0 หรือ GPSQUALITY=OFF   คำสั่งปิดแสดงคุณภาพความแม่นยำจีพีเอส
GPSQUALITY=1 หรือ GPSQUALITY=ON     คำสั่งเปิดแสดงคุณภาพความแม่นยำจีพีเอส

1.20.    TIMESTAMP

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดกำหนดค่าแนบเวลาปัจจุบันในตำแหน่งจีพีเอส

รูปแบบคำสั่ง

TIMESTAMP=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

TIMESTAMP=0 หรือ TIMESTAMP=OFF   คำสั่งปิดใช้งาน ไม่แนบเวลา
TIMESTAMP=1 หรือ TIMESTAMP=ON     เปิดใช้งานแนบเวลาไปพร้อมกับส่งตำแหน่ง

1.21.    VELOCITY

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดค่าความเร็วและทิศทางเคลื่อนที่

รูปแบบคำสั่ง

VELOCITY=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

VELOCITY=0 หรือ VELOCITY=OFF   คำสั่งปิดค่าแสดงความเร็วและทิศทาง
VELOCITY=1 หรือ VELOCITY=ON     คำสั่งเปิดค่าแสดงความเร็วและทิศทาง

1.22.    SMARTBEACON

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดสมาร์ทเบคอน ระบบการคำนวณช่วงเวลาส่งกับความเร็วเคลื่อนที่

รูปแบบคำสั่ง

SMARTBEACON=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

SMARTBEACON=0 หรือ SMARTBEACON=OFF   คำสั่งปิดการใช้งาน
SMARTBEACON=1 หรือ SMARTBEACON=ON     คำสั่งเปิดการใช้งาน

1.23.    VOLTAGE

คำอธิบาย

คำสั่งเปิดและปิดแนบแสดงค่าแรงดัน ใช้กับชุด nTNC-Tracker หรือ nTNC-Evaluation

รูปแบบคำสั่ง

VOLTAGE=<0><1><ON><OFF><CR><LF>

ตัวอย่าง

VOLTAGE=0 หรือ VOLTAGE=OFF   คำสั่งปิดแสดงค่าแรงดัน
VOLTAGE=1 หรือ VOLTAGE=ON     คำสั่งเปิดแสดงค่าแรงดัน
VOLTAGE   ไม่มีพารามิเตอร์ใด ๆ จะเป็นการแสดงค่าแรงดันออกมาทางเทอร์มินอล

1.24.    ICONM

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดสัญลักษณ์แสดง ขณะสถานีเคลื่อนที่หรือสถานีประจำที่

รูปแบบคำสั่ง

ICONM=<tableA/B><symbol><CR><LF>

ตัวอย่าง

ICONM=/>   คำสั่งกำหนด Table / Symbol > เป็นรูปรถเก๋งสีแดง
ICONM=@   คำสั่งกำหนด Table Symbol @ เป็นรูปพายุหมุน

1.25.    ICONP

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดสัญลักษณ์แสดง ขณะสถานีหยุดเคลื่อนที่

รูปแบบคำสั่ง

ICONM=<tableA/B><symbol><CR><LF>

ตัวอย่าง

ICONM=/_   คำสั่งกำหนด Table / Symbol _ เป็นรูปกากบาทสีแดง
ICONM=>   คำสั่งกำหนด Table Symbol > เป็นรูปรถเก๋งสีแดงจอด

1.26.    TIMESLOT

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดช่องห่างเวลาในการส่งแต่ละครั้ง หน่วยเป็นวินาที ใช้กำหนดไม่ให้ส่งเร็วเกินไป

รูปแบบคำสั่ง

TIMESLOT=<sec><CR><LF>

ตัวอย่าง

TIMESLOT=0    ไม่กำหนดช่องห่าง ข้อมูลจะส่งออกทันที
TIMESLOT=5    กำหนดช่องว่าง 5วินาที ทุกการส่งจะถูกหน่วงเวลาไว้ 5วินาที

 

1.27.    INTERVAL

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดช่วงเวลาการส่ง หน่วยเป็นวินาที ไม่ต่ำกว่า 5วินาที

รูปแบบคำสั่ง

INTERVAL=<sec><CR><LF>

ตัวอย่าง

INTERVAL=15   จะส่งตำแหน่งในทุก ๆ 15วินาที (ปิดสมาร์ทเบค่อน)
*หากเปิดใช้สมาร์ทเบค่อนต้องมีเร็วสูงกว่า HSPEED หากต่ำกว่าจะถูกปรับคาบเวลามากขึ้นทำให้ส่งช้าลง

 

 

 

1.28.    MININTERVAL

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดช่วงเวลาการส่งต่ำสุดในโหมดสมาร์ทเบค่อน หน่วยเป็นวินาที ไม่ต่ำกว่า 5วินาที

รูปแบบคำสั่ง

MININTERVAL=<sec><CR><LF>

ตัวอย่าง

MININTERVAL=5   จะทำให้ส่งเร็วสุดไม่น้อยกว่า 5วินาที
*กำหนดค่ายิ่งมาก จะทำให้ส่งช้าขึ้น

1.29.    MINANGLE

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดมุมองศาการเลี้ยว หน่วยเป็นมุมองศา 0-360 องศา

รูปแบบคำสั่ง

MINANGLE=<deg><CR><LF>

ตัวอย่าง

MINANGLE=25   เมื่อมีมุมเลี้ยวมากกว่า 25องศา จะกำหนดให้ส่งตำแหน่งออกไป
*กำหนดค่ายิ่งมาก จะทำตัดสินใจส่งน้อยลง

 

1.30.    HSPEED

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดความเร็วสุดที่ใช้คำนวณสมาร์ทเบค่อน หน่วยเป็น km/h

รูปแบบคำสั่ง

HSPEED=<km/h><CR><LF>

ตัวอย่าง

HSPEED=120   เมื่อเคลื่อนที่ >120km/h จะส่งด้วยช่วงเวลา INTERVAL ต่ำกว่าจะห่างขึ้น
*กำหนดค่ายิ่งมาก จะทำส่งห่างขึ้น

 

1.31.    LSPEED

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดความเร็วต่ำสุดที่ใช้คำนวณสมาร์ทเบค่อน หน่วยเป็น km/h

รูปแบบคำสั่ง

LSPEED=<km/h><CR><LF>

ตัวอย่าง

LSPEED=10   เมื่อเคลื่อนที่น้อยกว่า 10km/h จะส่งด้วยช่วงเวลา LINTERVAL
*ความเร็วตำกว่าค่าที่กำหนด จะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูป ICONP และสูงกว่าจะเป็นรูป ICONM ที่กำหนดไว้

 

1.32.    LINTERVAL

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดเวลาส่งช้าสุด หน่วยเป็น วินาที

รูปแบบคำสั่ง

LINTERVAL=<sec><CR><LF>

ตัวอย่าง

LINTERVAL=600   จะส่งทุก ๆ 5นาที เมื่อความเร็วต่ำกว่า LSPEED
*เมื่อหยุดเคลื่อนที่หรือความเร็วต่ำกว่า LSPEED จะใช้ค่าช่วงเวลานี้แทนการคำนวณในสมาร์ทเบค่อน

 

1.33.    TXDELAY

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดคาบเวลาส่งแฟล็กซ์ก่อนข้อมูลเพื่อเปิดสเควลซ์ภาครับของวิทยุ

รูปแบบคำสั่ง

TXDELAY=<byte><CR><LF>

ตัวอย่าง

TXDELAY=80   กำหนดให้ส่งแฟล็กซ์ 7E จำนวน 80ไบต์ หรือคาบเวลานาน 533 mSec.
*คำนวณคาบเวลา  (TXDELAY*8)*0.833 = DELAY mSec.

 

1.34.    CBAUD

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดค่าความเร็วสื่อสารข้อมูลอนุกรมใหม่ หน่วยเป็น bps

รูปแบบคำสั่ง

CBAUD=<baudrate><CR><LF>

ตัวอย่าง

CBAUD=115200   กำหนดความเร็วใหม่เป็น 115200bps
*ความเร็วที่สามารถกำหนดได้คือ
2400,4800,9600,14400,19200,28800,38400,57600,76800,115200,230400

1.35.    RESTART

คำอธิบาย

คำสั่งรีสตาร์ทเริ่มการทำงานใหม่

รูปแบบคำสั่ง

RESTART=<0><1><CR><LF>

ตัวอย่าง

RESTART หรือ RESTART=0 คำสั่งเริ่มต้นใหม่ในส่วนโปรแกรมข้อมูล
RESTART=1 คำสั่งรีบูตเริ่มใหม่จากบูทโหลดเดอร์ (ใช้กรณีอับเดทเฟิร์มแวร์ใหม่)

1.36.    FREQ

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดการใช้งานและความถี่ RF Module ใช้กับรุ่น nTNC-Tracker/nTNC-Digi

รูปแบบคำสั่ง

FREQ=<frequency><CR><LF>

ตัวอย่าง

FREQ=       ไม่กำหนดค่าใด ๆ เป็นช่องว่างไว้ หมายถึงปิดการใช้งาน RF Module
FREQ=144.3900 กำหนดความถี่เป็น 144.390MHz ต้องมีจุดทศนิยม 4ตำแหน่ง

1.37.    SQL

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดความแรงสัญญาณในการรับสเควลซ์ใน RF Module มีค่า 0-8

รูปแบบคำสั่ง

SQL=<SQL><CR><LF>

ตัวอย่าง

SQL=0   เปิดสเควลซ์ จะมีสัญญาณเสียงส่งออกมาตลอดเวลา
SQL=1   ปิดสเควลซ์ อ่อนสุด จะสามารรับสัญญาณอ่อน ๆ ได้
SQL=8   ปิดสเควลซ์ แข็งสุด สัญญาณอ่อน จะรับไม่ได้ รับได้แต่สถานีที่สัญญาณแรง ๆ

1.38.    RFPO

คำอธิบาย

คำสั่งกำหนดความแรงสัญญาณในการส่ง

รูปแบบคำสั่ง

RFPO=<0><1><CR><LF>

ตัวอย่าง

RFPO=0   ใช้กำลังส่งต่ำ Lo
RFPO=1   ใช้กำลังส่งสูง Hi

1.39.    VERSION

คำอธิบาย

คำสั่งแสดงรุ่นเวอร์ชั่น

รูปแบบคำสั่ง

VERSION<CR><LF>

ตัวอย่าง

VERSION  ไม่มีพารามิเตอร์ใด ๆ จะแสดงรุ่นเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ปัจจุบันออกมา

1.40.    DISP

คำอธิบาย

คำสั่งแสดงการตั้งค่าหรือค่าตัวแปรทั้งหมด

รูปแบบคำสั่ง

DISP<CR><LF>

ตัวอย่าง

DISP ไม่ต้องมีพารามิเตอร์ใด ๆ จะแสดงค่าตัวแปรในตั้งค่าทั้งหมด

 

 

 

 

โหวต โหวต: 1 - เฉลี่ย: 5

เพิ่มคำติชม ให้คะแนน
แนะนำติชม

สถิติ
นั้นมี 5 บทวิจารณ์ในฐานข้อมูล
ชมมากสุด: ระบบเครือข่าย APRS เบื้องต้น
คะแนนมากสุด: ระบบเครือข่าย APRS เบื้องต้น

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ดูบทความในขณะนี้: 1 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 1 แขก และ 0 สมาชิกที่ไม่ออกนาม)
สมาชิกที่มองเห็นได้:


 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.