บทความ

บทความ->APRS->GNSS – ระบบนำทางด้วยดาวเทียม [ ค้นหา ]

GNSS – ระบบนำทางด้วยดาวเทียม
หัวข้อ GNSS – ระบบนำทางด้วยดาวเทียม
รายละเอียด ระบบนำทางด้วยดาวเทียมในประเทศต่าง ๆ
ส่งโดย HS5TQA

GNSS – ระบบนำทางด้วยดาวเทียม

GNSS มาจากคำว่า Global Navigation Satellite System ซึ่งก็คือระบบนำทางด้วยดาวเทียม เป็นคำมาตรฐานทั่วไปที่ใช้เรียกแทนคำว่า Satellite Navigation System (Sat Nav) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลพิกัดบนผิวโลก โดยใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อคำนวณและแสดงพิกัดตำแหน่ง ณ จุดที่ตัวรับสัญญาณตั้งอยู่

GNSS มีหลายระบบ ดังนี้

  1. GPS … ชื่อเต็มคือ Global Positioning System เป็นของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยดาวเทียม 32 ดวง ที่วงโคจรสูง 20,200 กม.
  2. GLONASS … ชื่อเต็มคือ GLObal NAvigation Satellite System เป็นของรัสเซีย ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ที่วงโคจรสูง 19,100 กม.
  3. Galileo … ชื่อเต็มคือ Galileo Positioning System เป็นของกลุ่มสหภาพยุโรป ประกอบด้วยดาวเทียม 30 ดวง ที่วงโคจรสูง 23,222 กม.
  4. Compass … ของจีน ประกอบด้วยดาวเทียม 35 ดวง ที่วงโคจรสูง 21,150 กม.

นอกจากนั้นก็ยังมี IRNSS ของอินเดีย DORIS ของฝรั่งเศส และ QZSS ของญี่ปุ่น ที่เป็นระบบแบบ Regional อีกด้วย

ในวงการวิจัยปัจจุบันเริ่มให้ความสนใจ ถึงความเป็นไปได้ในการใช้ระบบดาวเทียมทั้งหมดร่วมกันในการประมวลผลเชิงตำแหน่ง ซึ่งเรียกกันว่า Multi-GNSS หรือ MGNSS อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวยังเต็มไปด้วยคำถามและข้อจำกัดหลายประการ ที่จะต้องมีการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ และอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นมารองรับในอนาคตต่อไป

โหวต โหวต: 0 - เฉลี่ย:

เพิ่มคำติชม ให้คะแนน
แนะนำติชม

สถิติ
นั้นมี 5 บทวิจารณ์ในฐานข้อมูล
ชมมากสุด: ระบบเครือข่าย APRS เบื้องต้น
คะแนนมากสุด: ระบบเครือข่าย APRS เบื้องต้น

จำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ดูบทความในขณะนี้: 1 (0 สมาชิกที่ลงทะเบียน 1 แขก และ 0 สมาชิกที่ไม่ออกนาม)
สมาชิกที่มองเห็นได้:


 

Copyright @2012 By HS5TQA All rights reserved.